• About
  • Mehmet Polat is an accomplished ud player, composer, ensemble leader and soloist who tours internationally. From Africa to India, Persia to the Balkans, Contemporary to Jazz, he has been combining various musical genres with his Alevi Spiritual, Anatolian Folk and Ottoman classical music background. Through his improvisations, compositions and his own take on a variety of musical styles, Mehmet is constantly searching for new musical paths and inspiration. After many years of research, he invented his own technique to advance beyond the limitations of his traditional instrument. With this new left hand technique, he can play more advanced and modern pieces. He has also designed an ud with two extra bass strings to broaden the range and function of his instrument.
    Mehmet Polat is een vakkundige ud speler, componist, ensemble leider en solist die inmiddels vele internationale tours op zijn naam heeft staan. Van Afrika tot India, Perzië tot de Balkan, van modern tot jazz, hij combineert verschillende muziekstijlen met zijn Alevi spirituele, Anatolische volks- en Ottomaans klassieke muziekachtergrond. Via improvisatie, eigen composities en zijn blik op de verscheidenheid van muziekstijlen is Mehmet constant op zoek naar nieuwe muzikale paden en inspiratie. Na vele jaren van onderzoek, heeft hij een eigen techniek ontwikkeld om verder te kunnen kijken dan de beperkingen van zijn eens zo traditionele instrument. Met zijn nieuwe techniek voor de linkerhand speelt hij meer moderne en verder ontwikkelde muziekstukken. Ook heeft hij een eigen ud ontwikkeld met twee extra bassnaren om de reikwijdte en functie van zijn instrument te vergroten.
    Mehmet Polat est un musicien international accompli, joueur d'Oud virtuose, compositeur, meneur d'ensembles musicaux, et soloiste. De l'Afrique à l'Inde, de Perse aux Balkans, du jazz à la musique contemporaine, il marie les genres musicaux avec sa spiritualité Alevi et son expérience de la musique classique Ottomane et du folklore d'Anatolie. Dans ses improvisations, ses compositions, et son intégration de genres musicaux variés, Mehmet cherche constamment de nouvelles perspectives musicales. Après des années de recherche, il a inventé ses propres techniques pour dépasser les limites de son instrument. Sa technique de main gauche inédite permet de jouer des pièces modernes et innovantes. Il a aussi conçu un Oud avec 2 cordes de basse supplémentaires, pour élargir la palette de son instrument.
    Mehmet Polat, ud sazını günümüzün cok kultürlü müzik anlayışıyla bağdastırarak bir 'dünya vatandaşı' ve müzisyen kimliği sergiliyor. Gerek doğaclamalarında, gerekse yaptığı beste ve yorumlarında sürekli yeni arayışlar içerisinde ve yaratıcılığın sınırlarını her defasında yeniden aşma cabasındadır. Etkileşimleri sayesinde geniş bir müzik yelpazesine sahip olan müzisyen, enstrumanına da çok daha farklı bir perspektif getirmektedir. Afrika’dan Hindistan’a, Iran’dan Balkanlara, Modern Müzik’ten Caz’a birçok müzik tarzını, kökeni olan Alevi muziği, Urfa şehir müziği, Halk ve Klasik Türk müziği ile keyifli bir şekilde harmanlar. Yaptığı yıllar süren calışmalar sonucunda ilerlettiği 'geniş sol el tekniği'yle enstrumanı UD’un teknik sınırlarını da yeniden tanımlıyor. Uduna eklediği iki bas teliyle enstrumanında yeni bir çığır açıp, neredeyse kontrbas’in ulaşabildigi tüm bas seslere ulaşma imkanına kavuşmuştur. 2007’den beri Amsterdam’da yaşamakta olan müzisyen, yaptığı ve katıldığı çeşitli projelerle Dünyanın birçok ülkesinde konserler vermektedir.